Raw Herb Powders

.
Bellingham Chinese Herbs is now making five of our most popular raw herb powder formulas available for sale online! Get your favorite formula today!
.
Bu Zhong Yi Qi Tang
Chai Hu Jia Long Gu Mu Li Tang
Shen Tong Zhu Yu Tang
Xiao Yao San
Yin Qiao San